06/01/2021

La Historia de les xarxes socials

A partir de la popularització del Web 2.0 a principis del Segle XXI van nèixer les xarxes socials. L’objectiu d’aquestes era bàsicament donar la possibilitat als usuaris d’elaborar i publicar els seus propis continguts. Aquest fet va brindar als usuaris l’oportunitat de interaccionar amb els demés a distancia, intercanviar opinions i mantenir el contacte amb els cercles a travès d’internet de forma ràpida i senzilla.

Com bé van definir dos antropòlegs britànics, Alfred Radcliffe-Brown i Jhon Barner (1952), «Una xarxa social és una estructura formada per persones o entitats connectades i unides entre si, per algun tipus de relació o interès comú» D’aquí nèix el concepte de les xarxes socials, on la Web 2.0 ha permès fer-ne d’aquestes un fenomen digital.

Ja són 3.484 billions de persones al món les que estan actives en xarxes socials, sent així, el 45% de la població, segons l’estudi Global Digital Overview realitzat aquest 2020. A més, l’estudi fet per AIMC, indica que el 83,5% de la seva mostra va accedir a les xarxes socials el dia anterior de realitzar l’enquesta de l’estudi. 

Segons l’informe de We Are Social i Hootsuite les xarxes socials més conegudes a Espanya són Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin i Youtube. 

Facebook

Pel que fa a Facebook, com bé explica Manuel Moreno (2018), és la xarxa social amb més usuaris i més utilitzada en tot el món i es basa en ser una plataforma on compartir i veure contingut, ja sigui en forma de imatge, de text o de vídeo, (entre molts altres tipos de continguts), entre el cicle d’amistats, grups o seguidors. Va ser creada per Mark Zuckerberg amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes de la seva universitat, Hardvard, estiguesin conectats entre ells. Tot i així, més endavant va obrir el seu us a d’altres estudiants i al 2004 ja superava el milió d’usuaris. Mesos després ja va permitir l’accès a qualsevol persona que respectes els paramètres d’edat i a principis del 2018 ja comptava amb 2.129 millons d’usuaris, dels quals 24 millons eran d’Espanya.

Així doncs, fins ara, no ha fet més que crèixer i ha esdevingut imperi social sense prescedents que ha causat una de les majors revolucions tant socials com industrials al segle XXI. 

Instagram

Com bé continua explicant Manuel Moreno (2018), Instagram podría considerarse el major cas d’èxit de la última decada en l’univers de les xarxes socials, ja que el creixement que ha experimentat en els últims anys ha estat espectacular. És tracta d’una plataforma creada per Kevin Systrom i Mike Krieger al 2010, però que al 2012 va ser adquirida per Facebook,  que es basa en compartir fotografies i vídeos entre els internautes. Amb 10 anys de vida, ja compta amb 1.000 millons d’usuaris, segons l’estudi Digital 2020 Global Digital Overview, i els els analistes afirmen que el ritme de creixement de Instagram no solament es detendrà sino que s’accelerarà en els pròxims anys.

WhatsApp

Una de les altres xarxes socials adquiries per Facebook va ser WhatsApp, ja que al 2014 va començar a formar part de la companyia. Es tracta del sistema de missatgeria instantània més utilitzat al món, com be senyala Manuel Moreno (2018). Al 2020, més de 1.600 millons de persones l’utilitzen de forma activa (alemenys un cop al mes) dels quals apròximadament 25 millons són usuaris d’Espanya, on a més, l’aplicació és líder entre les apps de missatgeria social. Segons l’enquesta realitzada per AIMC al 2017, el 92,4% de la mostra utilitza aquesta aplicació.

Twitter

Pel que fa a Twitter, va ser creada al 2006 per Jack Dorsey i Biz Stone i és una de les xarxes socials que més a canviat de rumb i objectius al llarg de la seva vida, com bé explica Manuel Moreno. Així doncs, avui en dia s’ha convertit en la xarxa social que intenta ser un reflexe de la realitat i on es comenta tot el que passa a la vida diària. És per això que ha esdevingut la xarxa social per excelencia per llegir noticies d’actualitat i que ja compta amb més de 340 millons d’usuaris, segons indica l’estudi de Global Digital Overview, realitzat el 2020.

Linkedin

De totes les xarxes socials que s’utilitzen de froma massiva avui en dia, Linkedin és la plataforma amb més antiguetat, la qual s’ha convertit amb la principal xarxa social professional per a crear llaços professionals i generar noticies. Va ser creada al 2003 per Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly i Jean-Luc Vaillant. Encara que el seu crèixement no ha estat tant ràpid com el d’algunes altres, al 2018 ja comptava amb 500 millons d’usuaris actius en tot el món. 

Youtube

Youtube per una altra banda, va ser creada al 2005 per Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim tot i que més tard va ser adquirida per Google. És traca de la plataforma online de vídeo més gran del món que al llarg dels anys s’ha anat convertint en una xarxa social ja que permet seguir a altres usuaris, compartir contingut, realitzar comentaris, etc. Avui en dia ja compta amb més de 2.000 millons d’usuaris i segons els analistes, seguirà creixent al llarg dels anys, tal com indica l’estudi Global Digital Overview fet aquest 2020.

Davant d’aquest context, on les xarxes socials cada dia creixen més i ofereixen grans utilitats socials tant a les persones com a les empreses, molts opten per tenir-hi un perfil. A més, les eines que ofereixen que ofereixen permeten a les empreses conèixer tot allò que es diu d’elles i per una altra banda, les ajuda a trasnmetre l’imatge que els interessa. Així doncs, és indispensable per elles tenir-hi un perfil amb un objectiu clar: cuidar la seva reputació.