La Historia de les xarxes socials

A partir de la popularització del Web 2.0 a principis del Segle XXI van nèixer les xarxes socials. L’objectiu d’aquestes era bàsicament donar la possibilitat als usuaris d’elaborar i publicar els seus propis continguts. Aquest fet va brindar als usuaris l’oportunitat de interaccionar amb els demés a distancia, intercanviar opinions i mantenir el contacte amb els cercles a travès d’internet de forma ràpida i senzilla.

Com bé van definir dos antropòlegs britànics, Alfred Radcliffe-Brown i Jhon Barner (1952), «Una xarxa social és una estructura formada per persones o entitats connectades i unides entre si, per algun tipus de relació o interès comú» D’aquí nèix el concepte de les xarxes socials, on la Web 2.0 ha permès fer-ne d’aquestes un fenomen digital.

Ja són 3.484 billions de persones al món les que estan actives en xarxes socials, sent així, el 45% de la població, segons l’estudi Global Digital Overview realitzat aquest 2020. A més, l’estudi fet per AIMC, indica que el 83,5% de la seva mostra va accedir a les xarxes socials el dia anterior de realitzar l’enquesta de l’estudi. 

Segons l’informe de We Are Social i Hootsuite les xarxes socials més conegudes a Espanya són Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin i Youtube. 

Facebook

Pel que fa a Facebook, com bé explica Manuel Moreno (2018), és la xarxa social amb més usuaris i més utilitzada en tot el món i es basa en ser una plataforma on compartir i veure contingut, ja sigui en forma de imatge, de text o de vídeo, (entre molts altres tipos de continguts), entre el cicle d’amistats, grups o seguidors. Va ser creada per Mark Zuckerberg amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes de la seva universitat, Hardvard, estiguesin conectats entre ells. Tot i així, més endavant va obrir el seu us a d’altres estudiants i al 2004 ja superava el milió d’usuaris. Mesos després ja va permitir l’accès a qualsevol persona que respectes els paramètres d’edat i a principis del 2018 ja comptava amb 2.129 millons d’usuaris, dels quals 24 millons eran d’Espanya.

Així doncs, fins ara, no ha fet més que crèixer i ha esdevingut imperi social sense prescedents que ha causat una de les majors revolucions tant socials com industrials al segle XXI. 

Instagram

Com bé continua explicant Manuel Moreno (2018), Instagram podría considerarse el major cas d’èxit de la última decada en l’univers de les xarxes socials, ja que el creixement que ha experimentat en els últims anys ha estat espectacular. És tracta d’una plataforma creada per Kevin Systrom i Mike Krieger al 2010, però que al 2012 va ser adquirida per Facebook,  que es basa en compartir fotografies i vídeos entre els internautes. Amb 10 anys de vida, ja compta amb 1.000 millons d’usuaris, segons l’estudi Digital 2020 Global Digital Overview, i els els analistes afirmen que el ritme de creixement de Instagram no solament es detendrà sino que s’accelerarà en els pròxims anys.

WhatsApp

Una de les altres xarxes socials adquiries per Facebook va ser WhatsApp, ja que al 2014 va començar a formar part de la companyia. Es tracta del sistema de missatgeria instantània més utilitzat al món, com be senyala Manuel Moreno (2018). Al 2020, més de 1.600 millons de persones l’utilitzen de forma activa (alemenys un cop al mes) dels quals apròximadament 25 millons són usuaris d’Espanya, on a més, l’aplicació és líder entre les apps de missatgeria social. Segons l’enquesta realitzada per AIMC al 2017, el 92,4% de la mostra utilitza aquesta aplicació.

Twitter

Pel que fa a Twitter, va ser creada al 2006 per Jack Dorsey i Biz Stone i és una de les xarxes socials que més a canviat de rumb i objectius al llarg de la seva vida, com bé explica Manuel Moreno. Així doncs, avui en dia s’ha convertit en la xarxa social que intenta ser un reflexe de la realitat i on es comenta tot el que passa a la vida diària. És per això que ha esdevingut la xarxa social per excelencia per llegir noticies d’actualitat i que ja compta amb més de 340 millons d’usuaris, segons indica l’estudi de Global Digital Overview, realitzat el 2020.

Linkedin

De totes les xarxes socials que s’utilitzen de froma massiva avui en dia, Linkedin és la plataforma amb més antiguetat, la qual s’ha convertit amb la principal xarxa social professional per a crear llaços professionals i generar noticies. Va ser creada al 2003 per Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly i Jean-Luc Vaillant. Encara que el seu crèixement no ha estat tant ràpid com el d’algunes altres, al 2018 ja comptava amb 500 millons d’usuaris actius en tot el món. 

Youtube

Youtube per una altra banda, va ser creada al 2005 per Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim tot i que més tard va ser adquirida per Google. És traca de la plataforma online de vídeo més gran del món que al llarg dels anys s’ha anat convertint en una xarxa social ja que permet seguir a altres usuaris, compartir contingut, realitzar comentaris, etc. Avui en dia ja compta amb més de 2.000 millons d’usuaris i segons els analistes, seguirà creixent al llarg dels anys, tal com indica l’estudi Global Digital Overview fet aquest 2020.

Davant d’aquest context, on les xarxes socials cada dia creixen més i ofereixen grans utilitats socials tant a les persones com a les empreses, molts opten per tenir-hi un perfil. A més, les eines que ofereixen que ofereixen permeten a les empreses conèixer tot allò que es diu d’elles i per una altra banda, les ajuda a trasnmetre l’imatge que els interessa. Així doncs, és indispensable per elles tenir-hi un perfil amb un objectiu clar: cuidar la seva reputació.

El concepte Web 2.0

La Web 2.0 sorgeix de la Web 1.0, una xarxa estática creada als anys 60, on no hi havia ni interacció ni participació, tal i com afirma María Lázaro (2019). És més endavant que l’internet és va anar acostant al model conegut com Web 2.0,  amb els primers correus electrònics al 1971 i la creació de Usenet al 1979, que es tractava d’una comunitat online d’invercanvi d’opinions i noticies entre usuaris de tot el món. Tot i això, Manuel Moreno (2018) afirma que no va ser fin l’any 1989 que es va desenvolupar la xarxa coneguda com www per part de Tim Berners Lee. És tracta doncs de la primera gran evolució d’Internet, que permet la interacció entre els usuaris i generar comunitats virtuals. Al 2003 es va bateijar aquest fenoment social com Web 2.0, el qual surgia del desenvolupament de diferents plataformes a Internet caracteritzades per la bidireccionalitat.

L’univers 2.0 va creixer com l’espuma, ja que a principis del segle XXI, ja hi havia més de 70 millons d’ordenadors conectats a internet al món, segons afirma Manuel Moreno (2018). A dates actualitzades, l’estudi de Help Net Security apuntava que a finals del 2018 ja hi havia 22 billons de dispositius conectats a internet.

Segons l’estudi Digital 2020 Global Digital Overview, realitzat per les empreses We Are Social i Hootsuite, aquest 2020, el nombre d’usuaris al món ha crescut un 7%, arribant així als 4.540 milions i amb un 59% de la població mundial connectada a internet. Més concretament, a Espanya el 91% de la població està connectada a internet i està 14a en el Rànquing de millor penetració d’Internet. 

A més, un estudi realitzat per l’AIMC a persones de més de 14 anys que hagin visitat una pàgina web espanyola, ha rebelat que el consum diari dels navegants d’internet per apròximadament el 50% dels usuaris és de més de 4 hores diaries i per apròximadament el 27%, entre 2 i 4. 

Una dada de l’estudi que també resulta molt interessant és que el 78% de la mostra afirmava que li seria molt difícil viure sense internet i el 33.5% li seria molt difícil viure sense les xarxes socials, un dels ingredients d’internet que el fa tan essencial en el dia a dia de les persones, com apunta la consultora de màrqueting digital Sonia Duro (2020)