05/01/2021

El concepte Web 2.0

La Web 2.0 sorgeix de la Web 1.0, una xarxa estática creada als anys 60, on no hi havia ni interacció ni participació, tal i com afirma María Lázaro (2019). És més endavant que l’internet és va anar acostant al model conegut com Web 2.0,  amb els primers correus electrònics al 1971 i la creació de Usenet al 1979, que es tractava d’una comunitat online d’invercanvi d’opinions i noticies entre usuaris de tot el món. Tot i això, Manuel Moreno (2018) afirma que no va ser fin l’any 1989 que es va desenvolupar la xarxa coneguda com www per part de Tim Berners Lee. És tracta doncs de la primera gran evolució d’Internet, que permet la interacció entre els usuaris i generar comunitats virtuals. Al 2003 es va bateijar aquest fenoment social com Web 2.0, el qual surgia del desenvolupament de diferents plataformes a Internet caracteritzades per la bidireccionalitat.

L’univers 2.0 va creixer com l’espuma, ja que a principis del segle XXI, ja hi havia més de 70 millons d’ordenadors conectats a internet al món, segons afirma Manuel Moreno (2018). A dates actualitzades, l’estudi de Help Net Security apuntava que a finals del 2018 ja hi havia 22 billons de dispositius conectats a internet.

Segons l’estudi Digital 2020 Global Digital Overview, realitzat per les empreses We Are Social i Hootsuite, aquest 2020, el nombre d’usuaris al món ha crescut un 7%, arribant així als 4.540 milions i amb un 59% de la població mundial connectada a internet. Més concretament, a Espanya el 91% de la població està connectada a internet i està 14a en el Rànquing de millor penetració d’Internet. 

A més, un estudi realitzat per l’AIMC a persones de més de 14 anys que hagin visitat una pàgina web espanyola, ha rebelat que el consum diari dels navegants d’internet per apròximadament el 50% dels usuaris és de més de 4 hores diaries i per apròximadament el 27%, entre 2 i 4. 

Una dada de l’estudi que també resulta molt interessant és que el 78% de la mostra afirmava que li seria molt difícil viure sense internet i el 33.5% li seria molt difícil viure sense les xarxes socials, un dels ingredients d’internet que el fa tan essencial en el dia a dia de les persones, com apunta la consultora de màrqueting digital Sonia Duro (2020)